Supporters

Hvad er de hyppigste årsager hos Datatilsynet? 🧑‍💻

Det er derfor ikke hændelser, som omhandler it-kriminalitet/hackere, men derimod hændelser der opstår ved personlige hverdagsfejl.


Datatilsynet har som et led i deres strategi for en data- og risikobaseret indsats valgt at præsentere statistikker om sikkerhedsbrud. 📊


Siden april 2020 har Datatilsynet statistik på databrud og vi har lavet en procentmæssig beregning på datatilsynets kategorier over sikkerhedsbrud. (kilde datatilsynet december 2022)


De fem hyppigste typer for sikkerhedsbrud er:
1. Rigtige oplysninger til forkert modtager 46,4 %
2. Offentliggørelse 11,8 %
3. Forkerte oplysninger til rigtig modtager 9,4 %
4. Brevpost bortkommet 9,0 %
5. Usikker transmission 4,4 %


Brancher (private) der hyppigst har sikkerhedsbrud er:
1. Forsikring og pension 23,0 %
2. Pengeinstitut 16,3 %
3. Undervisning 9,7 %
4. Organisationer og foreninger 5,4%
5. Service 5,0 %


Datatilsynet er til stede for at sikre, at alles data er sikre og beskyttede. Så hvis du søger hjælp til databeskyttelse og datasikkerhed, er Datatilsynet et godt sted at starte. 😃
Læs mere her hvis du er i tvivl om du har et databrud:
https://www.datatilsynet.dk/sikkerh.../anmeld-sikkerhedsbrud

Seneste indlæg