Supporters

Usikre forhold kræver sikker it

Fartøjerne fra Viking Supply Ships opererer ofte helt isoleret i barske, arktiske farvande. Når de løser opgaver som at flytte olieplatforme og fjerne vildfarne isbjerge, står mandskabet helt på egne ben.

De teknologiske løsninger skal fungere optimalt og tage højde for enhver tænkelig situation. Det gælder også deres avancerede it-løsninger. Hvis ikke it-systemet fungerer døgnet rundt, kan det få fatale følger – både for mandskabet og for miljøet.

Virksomheden er verdensomspændende med kontorer i København, Kristiansand, Aberdeen, Göteborg og Moskva samt en flåde bestående af 14 fartøjer. Læs mere på vikingsupply.com.

Go down

Microsoft fortæller historien

Efter en komplet fornyelse af it-infrastrukturen om bord på samtlige af Viking Supply Ships fartøjer igennem 2014/15 har Microsoft skrevet en case, der beskriver de forudgående overvejelser og valget af teknologi.

Go down

Min oplevelse af supporten

Jeg oplever en positiv tilgang og stor villighed til at hjælpe med alle slags problemstillinger.

Annelie arbejder som Environmental & Quality Manager med ansvaret for miljøteknik.

Annelie Rusth Jensen

Medarbejder

Go down

Min oplevelse af samarbejdet

Samarbejdet tilfører os værdi både operationelt og strategisk.

I 2010 indgik Viking Supply Ships en it-fastprisaftale med Supporters omkring drift og support af alle kontorer og fartøjer. Thomas er Purchase Director og kontaktperson.

Thomas Andersson

Beslutningstager

Go down

GÅ VIDERE TIL NÆSTE CASE

Se hvordan vi understøtter StorkKlinik i at hjælpe børn til verden

Go down