Supporters

Mere end bare it

It-support, der får både medarbejdere og økonomichef til at smile

Go down

Se video om konceptet

Vi fortæller overordnet om vores tilgang

Go down

It-support på dine vilkår

Det bedste fra den interne og eksterne it-afdeling, samlet i én løsning

Go down

Én forståelig pris

Budgettér med ét fast beløb, uanset hvor meget it-support der er brug for

Go down