Supporters

Sådan vælger du den rette it-leverandør

Outsourcing af din it-drift kan hjælpe dig med at drive din forretning mere effektivt og fleksibelt. Fra it-chefer, som har flere års erfaring med at outsource, hører vi den samme erfaring: ”Jeg kan nøjes med at fokusere på forretningens strategi og behøver ikke længere at være med på det operationelle niveau.”

Før du kan skabe en situation, hvor du kan fokusere på at holde din forretning på forkant med udviklingen, skal du vælge en it-leverandør, der giver dig den fornødne ro. Det vil sige en leverandør, som

  •          du har tillid til
  •          kender dit præcise behov
  •          har erfaring fra lignende brancher
  •          kan dokumentere best practices

Hvordan vil du outsource

Inden du søger efter en leverandør, bør du spørge dig selv, hvad du ønsker at opnå ved at outsource.

  •          Er det for at fokusere på – og forbedre – dine egne kerneydelser?
  •          Vil outsourcing af din it hjælpe med at udvikle forretningen?
  •          Vil du outsource al it, eller er der dele, du gerne vil bibeholde internt?

Stil præcise krav

Det er vigtigt, at du forholder dig til og præsenterer mulige leverandører for jeres krav til servicemål. Disse mål skal være baseret på, hvordan dine processer og systemer har kørt hidtil samt hvilke systemer der er driftskritiske. På den måde kan du også se, om du opnår de ønskede forbedringer, når du har outsourcet.

Spørg også ind til, hvordan leverandøren sammensætter sin prisstruktur. Når du har indsigt i, hvad der får regningen til at stige, kan du prioritere, om de mest omkostningstunge ydelser er kritiske for din forretning.

For at sikre en god opstart, er det samtidig vigtigt at du indsamler al tilgængelig information om jeres it-systemer, så de mulige leverandører kan byde ind på fair vilkår og du får reelle løsningsforslag.

I bliver partnere

Vær indstillet på, at outsourcing er et partnerskab. Lige som din leverandør bør være åben omkring hvordan priserne er sat sammen og hvordan deres forretning fungerer, er det også vigtigt for leverandøren at kende de udfordringer, I måtte have med jeres eksisterende system. Gensidig åbenhed er vejen til et stærkt partnerskab.

Hvilke kompetencer er i spil

Når du vælger it-leverandør, så undersøg om de har specifik ekspertise inden for din pågældende branche. Hvilke kompetence kan de allokere? Kan de stille et effektivt team? Har de den infrastruktur, dit projekt kræver? Kan de tilpasse sig din forretning og dine systemer?

Brug referencerne

Bed de leverandører, som du indhenter tilbud fra, om at levere referencer – og brug dem. Tag fat i tidligere og nuværende kunder og hør, hvordan leverandøren skaber værdi. Hvordan er kvaliteten af deres ydelser? Er de pålidelige og engagerede? På den måde får du det reelle billede af leverandørens evner.

Hold fingeren på pulsen

Når du har valgt en leverandør, så vær forberedt på, at det kan tage både tid og kræfter, før leverandøren til fulde kender og kan køre de dele af it-ydelserne, som I har aftalt. Til gengæld vil du, når det hele kører, kunne bruge mere tid på den øvrige del af forretningen.

Selv om du måske vælger at outsource hele it-driften, så hold alligevel en finger på pulsen – i form af egen it-ekspertise. På den måde har du altid føling med, hvordan tingene kører. Husk også at høre dine brugere, hvordan de oplever samarbejdet. 

Seneste indlæg