Supporters

Er det en god idé at placere sine data i skyen?

Er det en god idé at placere sine data i skyen? Det er et spørgsmål, som er på dagsordenen i mange virksomheder og med rette. For det er et relevant spørgsmål.

Der er bare ikke et entydigt svar på det. Det kommer i høj grad an på dine it-prioriteter.

Jeg vil i dette Pulse blogindlæg give mit syn på hvornår det er bedst at placere sin it-platform i huset, som hosting eller i skyen.

TENDENSEN I MARKEDET

Tendensen vi ser, er klart at it flytter sig ud af virksomhederne – hvad enten det er til et centralt datacenter eller i skyen. Der har dannet sig en generel opfattelse af, at skyen er simplere end selv at stå med ansvaret.

SKYEN I FORHOLD TIL HOSTING OG IT-I-HUSET

Selve skyen fik som begreb for alvor luft under vingerne med introduktionen af Software as a Service (SaaS), der typisk betegner webbaserede standardløsninger leveret over internettet, til en fast pris pr. måned med alt inklusiv. Det er i denne sammenhæng vigtigt at forstå hvad skyen er og ikke er. Ordet ”skyen” er efterhånden et udvasket begreb som ofte skaber forvirring. Nøglen bag skyen er Pay As You Go (PAYG) prismodellen, som i modsætning til hosting og it-i-huset giver afregning af forbrug pr. time eller minut.

Fordi skyen handler om stordrift og effektivisering, mister du fleksibiliteten og styringen du typisk har ved hosting og it-i-huset.

I modsætning til hosting har skyen ingen lange bindingsperioder og typisk uden opstartsinvestering. Det gør det nemmere at adoptere teknologi og billigere at komme i gang.

Hvis man kigger på TCO (total cost of ownership) er it-i-huset oftest den mest rentable løsning. Men ulempen ved denne tilgang er grundlæggende omfanget af den indvirkning det har på din virksomhed hvis noget går galt. Hvis der fx opstår brand, vandskade, servernedbrud eller problemer med aircondition, kan det have stor betydning for reetableringstiden - hvis man sammenligner med datacenterdrift, der netop er bygget til at håndtere disse udfordringer.

ALLE TALER OM SKYEN MEN HVAD TALER FOR OG IMOD?

Da alting indenfor it-drift i skyen i sidste ende er datacentre, storage-systemer, servere, køl, software, arbejdskraft og elektricitet, giver det sig selv, at en ny prismodel, bare omfordeler omkostningerne. Fordi skyen normalt er uden bindingsperiode og opstartsomkostninger, er den månedlige omkostning derfor typisk også højere end hvis du ejer udstyret selv.


Fra et praktisk perspektiv, er de største udfordringer for danske virksomheder stadig, at den nærmeste nulevende offentlige sky-tjeneste hos Microsoft, leveres fra Amsterdam i Holland. Selv med lysets hastighed i fiberkablerne, er der lang vej, når du forsøger at åbne en fil på et netværksdrev. Den såkaldte ”latency” sætter ofte begrænsninger for hvor nemt det er at migrere komplekse og ofte ældre systemer til skyen. Vi ser samtidig stadig at unødvendigt besværlige prismodeller, gør de faktiske omkostninger svære at gennemskue.

DEN TYPISKE MISFORSTÅELSE

Vi oplever en typisk misforståelse omkring at alt er godt, bare fordi data og systemer ligger i skyen. Der er og bliver stadig flere og flere eksempler på hvordan menneskelige- og softwarefejl får tingene til at gå galt. Det er trods alt mennesker, hardware og software skyen er bygget op omkring. Risikoen opstår nemlig hvis man gør tingene simplere end de er. Hvis man f.eks. glemmer at stille spørgsmål om oppetid, backup og ikke helt grundlæggende forholder sig til hvordan ens data opbevares og hvilken konsekvens det har hvis (når) der sker noget uventet.

Husk på, at det om 10 år fra nu formentlig er nogle helt andre spillere der dominerer markedet end i dag. Virksomheder lukker, bliver opkøbt og begår fejl - så det bedste du kan gøre, er altid at have en exit-plan når det handler om dine virksomhedskritiske data.

MIN ANBEFALING

Når man skal vælge sit it-setup er det vigtigt at skelne mellem simple typisk webbaserede standard-systemer og de mere komplekse tilpassede systemer, der kræver egne servere og traditionelle programmer.

Som udgangspunkt vil jeg anbefale virksomheder at placere simple standard-systemer, som e-mail, fildeling og webappli-kationer i skyen, når det er muligt. Hvis der er tale om mere komplekse systemer som kræver servere, særlige tilpasninger og integration, anbefaler jeg at man overvejer hosting eller it-i-huset før skyen – i hvert fald indtil den bliver mere økonomisk attraktiv, kommer tættere på Danmark og tilbyder større fleksibilitet end i dag. Som jeg nævnte i starten kommer det an på hvad dine it-prioriteter er, derfor:

  1. Hvis du prioriterer økonomi over risiko for nedetid, har faciliteterne på plads (internet, køl og sikkerhedsforhold mv.) og har generel forståelse for it, kan det ofte svare sig selv at have it-i-huset.
  2. Hvis du prioriterer oppetid og fleksibilitet over økonomi, har et ønske om at outsource ansvaret for driften og som virksomhed er nationalt forankret, kan det ofte svare sig at vælge hosting.
  3. Hvis du prioriterer skalerbarhed og standardisering over økonomi, ønsker at være first-mover på innovative løsning og som virksomhed er globalt forankret, kan det ofte svare sig at vælge skyen.

Jeg håber det har givet dig et indblik i de overvejelser du skal gøre. Skriv gerne et spørgsmål eller en kommentar.

Med venlig hilsen

Jesper Jønsson

#hosting #skyen #cloud #itihuset #itprioriteter #oppetid #fleksibilitet #skalerbarhed

 

Seneste indlæg