Supporters

Revideret persondatalov på vej

Når vi åbner en bankkonto, booker en flyrejse eller tilmelder os et social netværk overleverer vi personlige oplysninger såsom; navn, adresse, CPR og kreditkort.

Hvad sker der med alt den data? Hvor længe bliver den gemt? Hvem har adgang? Hvilke rettigheder har vi hvis andre får adgang til dem? Hvad er konsekvensen, hvis denne data ikke håndteres forsvarligt?

Formålet med EU's Persondataforordning (GDPR – General Data Protection Regulation) er at sikre svar på ovenstående spørgsmål. Den forstærker personlige rettigheder, øger krav til databeskyttelse, skaber konsistente regler og indfører signifikante straffe ved manglende imødekommelse.

Mange virksomheder har udskudt at forholde sig til forordningen grundet tvivlen om, hvordan forordningen rent praktisk bliver implementeret i Danmark. Men vi anbefaler at allokere resurser til et GDPR-projekt og påbegynde arbejdet. Mængden af arbejdet varierer fra virksomhed til virksomhed og derfor er det vigtigt at få et indblik i omfanget, således arbejdet kan igangsættes hen imod deadline d. 25. maj 2018.

I Supporters er vi i fuld gang med at afklare vores rolle og ansvar, overfor Jer, som partner (kunde). Som Jeres eksterne it-afdeling er vi også i gang med at udarbejde nogle vejledninger og guides. Derfor anbefaler vi at mødes i starten af det nye år, således vi kan drøfte hvordan vi kan hjælpe om at imødekomme kravene i GDPR.

Vi har vedhæftet nogle gode links til at komme i gang med at forstå GDPR:
IT-Branchens tjekliste – link.
Bird&Bird’s introduktion til GDPR – link.
GDPR i sin rå form – link.

Seneste indlæg