Supporters

Når det handler om liv

I et miljø, hvor kryobeholdere med nedfrosne æg og donorsæd bliver opbevaret, er moderne it-systemer bogstavelig talt et livsvigtigt redskab. Det er vigtigt, at alt fungerer optimalt og uden problemer, for det kan i værste fald betyde, at kvinden mister muligheden for at få et barn, hvis it-systemerne ikke fungerer, eller internettet går ned.

En stabil it-platform kombineret med døgnsupport tillader personalet at være nærværende og dermed sikre de rolige og trygge omgivelser, StorkKlinik er så kendt for.

StorkKlinik har siden 1999 hjulpet til med undfangelsen af mere end 4500 børn. Læs mere på storkklinik.dk.

Go down

Min oplevelse af supporten

Du bliver altid mødt af en kompetent og behagelig person, som er indstillet på at hjælpe.

Katrine Haahr

Medarbejder

Go down

Min oplevelse af samarbejdet

Vi værdsætter den grundige og forebyggende indsats.

Iben Kristoffersen

Beslutningstager

Go down

GÅ VIDERE TIL NÆSTE CASE

Se hvordan vi hjælper et førende modebrand med at skabe nye trends

Go down